Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Ordinary World

Came in from a rainy thursday on the avenue
Thought I heard you talking softly
I turned on the lights, the tv and the radio
Still I can't escape
The ghost of you

What is happened to it all? Crazy, some day
Where is the life that I recognize? gone away

But I won't cry for yesterday
There's an ordinary world
Somehow I have survived
And as I try
To make my way to the ordinary world
I will learn to survive

Passion or coincidence oonce prompted you to say
"Pride will tear us both apart"
Well now pride's gone out the window
Cross the rooftops run away
Left me in the vacuum of my heart

What is happening to me? Crazy, some'd say
Where is my friend when I need you most? Gone away

But I won't cry for yesterday
There's an ordinary world
somehow I have survived
And as I try
To make my way to the ordinary world
I will learn to survive

Papers in the roadside
Tell of suffering and greed
Fear today, forgot tomorrow ooh,
Here besides the news of holy war
And holy need
Ours is just a little sorrowed talk

And I don't cry for yesterday
There's an ordinary world
Somehow I have to find
And as I try
To make my way to the ordinary world
I will learn to survive

every one is my world, I will learn to survive
any one is my world, I will learn to survive
any one is my world
every one is my world

(Cuccurullo-Taylor-Rhodes-LeBon)

Obyčejný svět

Jednoho deštivého čtvrtku jsem přišel domů
A najednou měl pocit, že Tě slyším mluvit
Rozsvítil jsem, zapnul televizi a rádio
Pořád se nemůžu zbavit pocitu,
že tu jsi

Co se to vlastně stalo? Někdo by řekl, že jsem se zbláznil.
Kde je život, ve kterém se vyznám? Pryč

Nebudu plakat pro včerejšek
To byl všední svět
Nějak ho zase musím najít
Půjdu si svou cestou,
Směr – obyčejný svět
A naučím se to překonávat

Vášeň nebo snad náhoda Tě přiměly říct:
„Pýcha nás rozdělí“
Teď je pýcha pryč, uletěla oknem
Přes střechy zmizela pryč
Nechala mě tu s prázdnotou v srdci

Co se mi to přihodilo? Někdo by řekl, že jsem se zbláznil.
Kde jsi lásko, když Tě nejvíc potřebuji? Pryč

Nebudu plakat pro včerejšek
To byl všední svět
Nějak ho zase musím najít
Půjdu si svou cestou,
Směr – obyčejný svět
A naučím se to překonávat

Plakáty podél silnic
vypovídají o utrpení a žalu
Bolestné současnosti a opomíjené budoucnosti
Vedle zpráv o svaté válce
a svatých potřebách
Jsou ty naše žaly nicotné

Nebudu plakat pro včerejšek
To byl obyčejný svět
Nějak ho zase musím najít
Půjdu si svou cestou,
Směr – obyčejný svět
A naučím se to překonávat

Každý svět je můj.

(Translate © 2002 Jamar)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0008s | ↑↑ Top