Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Missing

And as I wandered down to where you lay
The blood rushed up to meet
The roses in your hair
I thought I saw you smile
But now I don't see you anywhere

Whispering your love song in my ear
How can you touch me
When you're not really here

Stumbling out I made my way
Towards the open door
Climbing fast the sun poured streaming laughter
Down into your empty gaze
Where can I find you
Now I want to join in your game
I hear you calling
I hear you calling, calling, calling, calling...

Whispering your love song in my ear
How can you touch me
How do you really dare

(Rhodes, LeBon)

Nezvěstná

Když jsem sklouzl dolů tam kde ležíš
Krev jakoby se chtěla setkat
Růže v tvých vlasech
Myslel jsem, že vidím tvůj úsměv
Ale teď tě nikde nevidím

Šeptáš mi tvou milostnou píseň do ucha
Jak se mě můžeš dotknout
Když tady vlastně nejsi

Klopítající jsem si zvolil cestu
Směrem do otevřených dveří
Rychle šplhající slunce vyzařující smích
Dolů do tvého prázdného pohledu
Kde tě můžu najít
Teď se chci připojit ke tvé hře
Slyším tvé volání
Slyším tvé volání, volání, volání, volání...

Šeptáš mi tvou milostnou píseň do ucha
Jak si vážně troufáš
(Translate © 2017 Romanduran)
1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0028s | ↑↑ Top