Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Goodbye Is Forever

Sometimes you have no choice
Sometimes you've got no voice to say
Say if you will the words
Say if your world is so gray
We can decide this
There'll be no tears - no tragedy
Sure I wouldn't break and cry, if...
You walk away, believe me.

Hey, goodbye goodbye is forever ah
Hey, forever goodbye is forever and ever...

Sometimes it makes no sense
This side of cruel coincidence
Caught up in our own barbed wire
To set us free believe this -

(chorus)

Goodbye goodbye is forever
Hey, forever goodbye is forever and ever...

(Taylor, Rhodes, LeBon)

Sbohem je navždy

Někdy nemáš na výběr
Někdy to nemáš jak říct
Řekni, jestli budeš mít slova
Řekni, jestli je tvůj svět tak šedý
Můžeme se rozhodnout
Nebudou žádné slzy - žádná tragédie
Určitě bych se nerad zlomil a plakal, když ...
Odejdeš, věř mi.

Hej, sbohem sbohem je navždy ach
Hej, navždy sbohemje navždy a vždycky...

Někdy to nemá smysl
Tahle strana kruté náhody
Chycení v našem vlastním ostnatém drátě
Osvobodit nás -

(refrén)

Sbohem sbohem je navždy
Hej, navždy sbohem je navždy a vždycky ...

(Translate © 2017 Romanduran)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0009s | ↑↑ Top