Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Come Undone

Mine, immaculate dream made breath and skin
I've been waiting for you
Signed, with a home tattoo,
Happy birthday to you was created for you

(can't ever keep from falling apart At the seams
Can't I believe you're taking my heart To pieces)

Oh, it'll take a little time,
might take a little crime
to come undone now

(PRECHORUS)
We'll try to stay blind
to the hope and fear outside
Hey child, stay wilder than the wind
And blow me in to cry

(CHORUS)
Who do you need, who do you love
When you come undone
(repeat)

(Verse 2)
Words, playing me deja vu
Like a radio tune I swear I've heard before
Chill, is it something real
Or the magic I'm feeding off your fingers

(Can't ever keep from falling apart
At the seams
Can I believe you're taking my heart
To pieces)

Lost, in a snow filled sky, we'll make it alright
To come undone now

(Cuccurullo-Taylor-Rhodes-LeBon)

Zničuješ mě

Můj bezchybný sen, zrychlil se mi dech a měl jsem husí kůži.
Čekal jsem na Tebe.
Poznamenaný tetováním domova,
přeji Ti vše nej… k narozeninám, vytvořeným pro Tebe.
(Nikdy jsem se od Tebe nemohl odloučit... ze spárů)
(Nemohu uvěřit, že jsi si vzal mé srdce… po kouscích)

Ach, zabere to trochu času,
může to vyžadovat zločin
k mému zničení.

(PRECHORUS)
Zkoušíme zůstat slepí
k naději i strachu co je kolem.
Hej děťátko, staň se bouřlivější než vítr
a nuť mne plakat.

(CHORUS)
Koho potřebuješ? Koho miluješ?
Když mne ničíš…
(repeat)

Slova, hrající si s mou minulostí,
jako melodie z rádia, o které bych přísahal,
že jsem ji již v minulosti slyšel.
Chlad, to je něco opravdového,
nebo kouzelného. Najím se Tvých prstů.
(Nikdy jsem se od Tebe nemohl odloučit...
ze spárů
Nemohu uvěřit, že jsi si vzal mé srdce…
po kouscích)

Ztracen ve sněhu pokrytém nebi. Můžeme to dát do pořádku,
to mé ničení.

(Translate © Katurinka)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0008s | ↑↑ Top