Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Astronaut

Makes my head stand up on end
Something alien happenin
Synchronise but don´t comprehend
Cos where I stop that´s where you begin
Another moment, I dawn it
A pleasure rising when I take the hit
And I´m addicted to state you´re in
Cos you´re getting me out of it

Wasted
There´s nothing gonna haze this
And we´re gonna go to space, yeah even ship
´Cos I´m leaving with an astronaut

Grooving out to x-ray specs
Something tells me you´re the alien sex
I can´t imagine now what comes next
When this astronaut connects
Comin? on when I touch your skin
A kind of strange light you emit
I feel your gravity pull me in
Now you´re getting me out of it

They´re feet for quantum leap
Because space is hard and deep
And we follow giant footprints
As we fall in
Falling like the twins
Through Saturn´s holy rings
And if they can't hold us
Where it's gonna end up ?
Anybody knows !

An astronaut
An astronaut

Oh oh oh oh oh oh

(Taylor-Taylor-Taylor-Rhodes-LeBon)

Astronaut

Celý svět mám vzhůru nohama
Něco divnýho se děje
Synchronizuju, ale nechápu
Protože ty začínáš, kde já končím
Po chcilce se mi v hlavě rozsvítí
A rozkoš roste, jak mi to dochází
Propadl jsem stavu, v němž jsi ty
Protože mě z toho dostáváš ven

Ztracený
Tohle se v mlze neztratí
A vyrazíme do vesmíru, hmm dokonce raketou
Protože odlétám s astronautem

Dělá rýhy do rentgenových brýlí
Něco mi říká, že jsi mimozemšťan
Nedokážu si představit co bude dál
Až ten astronaut naváže kontakt
Blížíš se k vrcholu, když se tě dotýkám
Vyzařuješ takový divný světlo
Cítím, jak mě svou tíhou vtahuješ dovnitř
Teď mě z toho dostáváš ven

Jsou to stopy kvantového skoku
Protože vesmír je tvrdý a hluboký
A my jdeme ve stopách gigantů
Když se propadáme
Padáme jako dvojčata
Skrze posvátný prstenec Saturnu
A pokud nás nezadrží
Kde to všechno skončí?
Všichni to vědí

Astronaut
Astronaut

Oh oh oh oh oh oh

(Translate © 2010 Nefik)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0025s | ↑↑ Top