Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

The Valley

these are days of hit and run
in the stream with everyone
these are moments of our lives
on a wandering river
going on together
many journeys to arrive

I been walking through the valley through the tall grass
and the shadows
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it
through the city and the towers turning minutes into hours
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it

when I think I'm being strong
and I lose direction
then a life starts looking mischievous
finding revelation
out of desperation
always stretching time but it’s never long enough

you think you’re happy,
think you’re free but maybe we’re just comfortably deceived

but I'm running through the valley through the tall grass and the shadows
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it
through the city and the towers turning minutes into hours
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it

but I'm running through the valley through the tall grass and the shadows
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it
through the city and the towers turning minutes into hours
and I feel it, I can see it, yes I need it, I believe it

(Lyrics: Simon Le Bon, Music: Duran Duran, (c) 2007 Skin Divers)

Údolí

tohle jsou dny ran a běhu
v proudu lidí,
moment našeho života
klikatou řekou
pokračujeme spolu
k objevení spousty cest

procházel jsem se údolím, vysokou trávou
a stíny
cítím to, vidím to, ano, já to potřebuju, věřím v to
napříč městem a věžemi, minuty se mění v hodiny
a já to cítím, vidím to, ano, potřebuju to, věřím v to

když si myslím, že budu silný
a ztratím směr,
potom začne být život škodolibý,
nalézá odhalení
cesty ven ze zoufalství
a čas se vždycky táhne však ne dost dlouho

myslíš si, že jsi šťastný,
myslíš si, že jsi svobodný,
ale možná se nám jen příjemně točí hlava

Běžel jsem údolím, vysokou trávou a stíny
cítím to, vidím to, ano, já to potřebuju, věřím v to
napříč městem a věžemi, minuty se mění v hodiny
a já to cítím, vidím to, ano, potřebuju to, věřím v to

Běžel jsem údolím, vysokou trávou a stíny
cítím to, vidím to, ano, já to potřebuju, věřím v to
napříč městem a věžemi, minuty se mění v hodiny
a já to cítím, vidím to, ano, potřebuju to, věřím v to

(Translate © 2008 ???)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0023s | ↑↑ Top