Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Starting To Remember

how to begin to shed a skin
now that I am starting to remember
it takes a while but you found a way to open up the door
let demons walk now that I am starting to remember
can't change my world
I was happy ever after
was it only yesterday?
I bought the dream but I don't sleep no more
counting the hours till the dawn
now that I am starting to remember how to love
how to learn, draw like a child
run for miles and miles now that i am starting to remember who i am

another lonely night ahead for me now
buried in the dark and day that lingers on and drags me down
but you got to believe
time will heal

(Cuccurullo-Rhodes-LeBon)

Začátek vzpomínek

jak začít shazovat kůži
teď si začínám vzpomínat
je to chvilka, ale tys našel cestu, abys otevřel dveře
nechej démony, aby se procházeli, začínám si vzpomínat
nemůžu změnit můj svět
od tý doby jsem byl šťastnej
bylo to teprve včera?
koupil jsem sen, ale už nikdy jsem nespal
počítal hodiny do úsvitu
když si teď začínám vzpomínat, jak jsem miloval
jak se učil, maloval jako dítě
běžel míle a míle,
když si teď začínám vzpomínat, kdo jsem
další osamělá noc je teď přede mnou
pohřben v temnotě , den, ten se vleče a táhne mě dolů
ale věř
čas vše zahojí

(Translate © 2000 Vivaska & Petromila)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0028s | ↑↑ Top