Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Perfect Day

Just a Perfect Day
Drink Sangria in the Park
And Later, when it gets dark
We go Home

Just A Perfect Day
Feed Animals in the Zoo
And Later, a movie too
And then Home

It's Such a Perfect Day
I'm Glad I spent it with you
Such a Perfect Day
You Just keep me hanging on
You Just keep me hanging on

Just a Perfect Day
Problems all Left Alone
Weekenders on our own
Such Fun

Just a Perfect Day
You made me forget myself
I thought I was someone else
Someone new

It's Such a Perfect Day
I'm Glad I spent it with you
Such a Perfect Day
You Just keep me hanging on
You Just keep me hanging on

You're gonna reap just what you sow.

(Lou Reed)

Perfektní den

Skoro perfektní den
Pijeme Sangrii v parku
A později, když se stmívá
Jdeme domů

Skoro perfektní den
Krmíme zvířata v ZOO
Později jdeme taky do kina
Potom domů

Je to takový perfektní den
Jsem rád, že ho trávím s tebou
Takový perfektní den
Právě ty mě necháváš vznášet se
Právě ty mě necháváš vznášet se

Skoro perfektní den
Všechny problémy zůstaly sami
Víkendáři po našem způsobu
Jak zábavné

Skoro perfektní den
Přinutila jsi mě zapomenout se
Myslel jsem si, že jsem někdo jiný
Někdo nový

Ach, je to takový perfektní den
Jsem rád, že ho trávím s tebou
Takový perfektní den
Právě ty mě necháváš vznášet se dál
Právě ty mě necháváš vznášet se dál

Budeš sklízet to, co jsi právě zasela

(Translate © 2007 Romanduran)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0027s | ↑↑ Top