Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Don´t Talk Much

I don't talk much
Cause when I do I lie
I don't listen well
I'm not the listening kind of guy

But when I'm deep in your arms
I feel I'm full of fire

I don't see too good
I used to but now I'm blind
I've lived in poverty
I act my age and now I slide

Get up my life has gone and walked out on me
Get up my life has gone and died

But when I'm deep in your arms
I feel I'm full of fire
And when I say I love you, baby I really do
When I say I want you, then baby I want you
When I say I need you, then baby I need you
Baby I need you

Get up my wife has gone and walked out on me
Get up my wife has gone and lied

(John Taylor)

Příliš nemluv

Nechci moc mluvit
Protože, když to dělám, lžu
Neposlouchám dobře
Nejsem typ člověka co naslouchá

Ale když jsem hluboko v tvém naručí
Cítím, že jsem plný ohně

Nevidím moc dobře
Kdysi ano, ale teď jsem slepý
Žil jsem bídně
Jednám mým věkem a teď jsem vyklouznul

Vstaň, můj život je pryč a odešel ode mě
Vstaň, můj život je pryč a zemřel

Ale když jsem hluboko v tvém naručí
Cítím, že jsem plný ohně
A když říkám miluji tě, baby skutečně to tak je
Když říkám chci tě, pak tě baby chci
Když říkám potřebuji tě, pak tě baby potřebuji
Potřebuji tě baby

Vstaň, moje žena je pryč a odešla ode mě
Vstaň, moje žena je pryč a lhala

(Translate © 2011 Romanduran)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0008s | ↑↑ Top