Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

6000 Miles

6000 miles
Across fields and mountains
Deserts and oceans
Between me and you

6000 miles
It's time to release us
The distance between us
To bring me to you

You and I
Are kept apart for the long ride
By circumstances we can't hide
Or try

Time
Minutes get turned into hours
And hours get turned into heartache
And Time

Hey girl
What's it got to do with you
Hey girl
All the things we're going through

Hey
Where's the love with happy endings
We have learned to come to terms with

(repeat chorus)

Here I am
Feeling the heat of the summer
You're putting up with your winter
Inside

Why
The longer you're gone I get colder
And I know that I'm getting older

Time
Hey girl
What the hell's the news with you

Hey girl
Tell me all that you've been through
Hey
On and on and on and on
On and on and on and on and on

(Taylor/Hagar/Banks)

6000 mil

6000 mil
Přes pole a hory
Pouště a oceány
Mezi mnou a tebou

6000 mil
Je na čase nás uvolnit
Vzdálenost mezi námi
Přivést mě k tobě

Ty a já
Jsme stále odděleni na dlouhé cestě
Okolnostmi, které nemůžeme skrýt
Nebo zkusit

Čas
Minuty se mění v hodiny
A hodiny se mění v trápení
A čas

Hej děvče
Co to má s tebou společného
Hej děvče
Všechny věci přes které jdeme

Hej
Kde je láska se šťastným koncem
Naučili jsme se s tím vyrovnat

(Repeat Chorus)

Jsem tady
Pocit letního žáru
Ty se předvádíš s tvojí zimou
uvnitř

Proč
Čím déle jsi pryč, já chladnu
A vím, že jsem stále starší

Čas
Hej děvče
Co je sakra na tobě nového

Hej děvče
Řekni mi všechno, co jsi prožila
Hej
Dál a dál a dál a dál
Dál a dál a dál a dál a dál

(Translate © 2011 Romanduran)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0024s | ↑↑ Top