Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Hallucinating Elvis

I was hallucinating, I was hallucinating

I was hallucinating Elvis Hawaii to Las Vegas
special treatment all the way
hallucinating Elvis
missing eighteen hours
losing oxygen to the brain

lying on the floor
there's a limit how much more I can take
rhinestone inside my shoe
cos I'm turning into you

I was hallucinating
I was hallucinating
I was hallucinating Elvis

FBI tappin' the King's phone
seventy-four he's trapped in his home
hidden cameras, two-way mirror walls
walkie-talkie come through then the President calls

I was hallucinating Elvis Hawaii to Las Vegas
special treatment all the way
hallucinating Elvis
missing eighteen hours
losing oxygen to the brain

whoever has to know
tune into my show
what you see ain't what you get
shootin' movies and the tv set

Elvis

I was hallucinating Elvis Hawaii to Las Vegas
special treatment all the way
hallucinating Elvis
missing eighteen hours
losing oxygen to the brain

I was hallucinating
I was hallucinating
I was hallucinating Elvis

hallucinating
to my brain

(Cuccurullo-Rhodes-LeBon)

Halucinující Elvis

měl jsem halucinace, měl jsem halucinace

měl jsem halucinace, že jsem Elvis, z Havaje do Las Vegas
speciální zacházení (léčba) celou cestu
halucinující Elvis
postrádat osmnáct hodin
ztratit kyslík do mozku

ležet na zemi
to je limit, o kolik víc můžu vzít
rýnskej kamen v botě
protože se obracím k tobě

měl jsem halucinace
měl jsem halucinace
halucinace, že jsem Elvis

FBI odposlouchává královskej telefon
sedmdesát čtyři je v pasti u sebe doma
skryté kamery, dvojitý zcadlový zdi
přenosný přístroj na rád. vysílání přenáší, když tedy prezident volá

měl jsem halucinace, že jsem Elvis, z Havaje do Las Vegas
speciální zacházení (léčba) všude
halucinující Elvis
postrádat osmnáct hodin
ztratit kyslík do mozku

kdokoliv musí vědět
tóninu mý šou
to, co vidíš, není to, co dostaneš
filmy, ve kterejch se střílí, a televize

Elvis

měl jsem halucinace, že jsem Elvis, z Havaje do Las Vegas
speciální zacházení (léčba) všude
halucinující Elvis
postrádat osmnáct hodin
ztratit kyslík do mozku

měl jsem halucinace
měl jsem halucinace
halucinace, že jsem Elvis

halucinace
do mýho mozku

(Translate © 2000 Vivaska & Petromila)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0024s | ↑↑ Top