Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Dirty Great Monster

There's a dirty great monster in this house
we pretend that it's not there
and there’s escape from it’s grip
but nobody seems to care

do you ever wonder about the days
when we were straight?
but Daddy got the hunger
so much to hide
we learned to lie

so watch yourself in the hallway
you’re not supposed to know
but we're all afraid of each other
we’re the victims in this show

well do you ever wonder about the days
when we were straight
when Daddy got the hunger
so much to hide
we learned to lie

silently outnumbered
we made mistakes
because we were straight
now we're all going under
and so with sigh
we say good-bye

(Lyrics: Simon LeBon, Music: Duran Duran, (c) 2007 Skin Divers)

Velká špinavá obluda

v tomhle domě je velká špinavá obluda
ale my předstíráme, že tu není
a nedá se uniknout z jejího sevření
ale nikdo nevypadá, že by si s tím lámal hlavu

divíš se někdy dnům,
kdy jsme byli upřímní?
ale táta dostal hlad
tak moc to tají,
učíme se lhát

tak se podívej sám na sebe v hale
kde tě asi nikdo nezná,
protože my se bojíme jeden druhého
jsme oběťmi v tomhle představení

takže, divíš se někdy dnům,
kdy jsme byli upřímní?
ale táta dostal hlad
tak moc to tají,
učíme se lhát

tiše vypočítávané
udělali jsme chyby,
když jsme byli upřímní
teď jdeme všichni ke dnu
takže s povzdechem
říkáme sbohem

(Translate © 2008 ???)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0029s | ↑↑ Top