Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Bedroom Toys

You want it...you got it...
Now what you gonna do with it ?

I been around the world
I seen a lot of things
That make your chicken curl
You're squeezing like boys and teasing like girls
Confusing like boys and girls
Plan an exit route...parachute...rubber suit
Are you ready for a little swim ?
There's regular...queen size...flip it on the b side...
Solid gold

-chorus-
(speaking) Oh my God what's this?

I saw the bedroom toys
Now I'm stalling
I can't believe my eyes
I saw the bedroom toys
Now I'm crawling
I learn to improvise

Checking out the five star atmosphere
You want some expertise
If you got treasure, I'll pay you for the pleasure
It'll bring you to your knees
Silicone romance, what's your name fancypants ?
Got your eye on the employees
Forget about the reeling, talk about the feeling
Solid Gold

You want it...you got it...now what you gonna do with it?

Now you washed up, beat smashing,
Grab no receipt takes the platinum off your shine
Lazy bed star, la di da, petty bourgeois
Oh my would you look at the time
Until you wise up, you know we're gonna line up
The pimps and snitches to dip into your riches
If you can't destroy it, you might as well enjoy it
Solid Gold

(Taylor-Taylor-Taylor-Rhodes-LeBon)

Postelové hračky

Chceš to...dostaneš to...
Co s tím teď budeš dělat?

Byl jsem ve světě
Viděl jsem spoustu věcí
Které dělali z tvých slepic kudrnaté
Mačkáš jako chlapci a dráždíš jako dívky
Mateš jako chlapci a dívky
Plánovat exit z dálnice...padákem...v gumovém obleku
Jsi připravená na malé plavání?
Je tu obvyklá...královská velikost...Hoď to na b stranu...
Pravé zlato

-refrén-
(říkáš) O můj Bože co to je?

Viděl jsem postelové hračky
Teď se zastavuji
Nemohu věřit svým očím
Viděl jsem postelové hračky
Teď se plížím
Učím se improvizovat

Kontrolovat venku pět hvězdných atmosfér
Chceš ňáké expertýzy
Jestli dostaneš bohatství, Zaplatím ti za rozkoš
Přinese to do tvých kolenou
Silikonová romantika, Jak se jmenuješ zženštilče?
Dostat tvé oko za zaměstnance
Zapomeň na navíjení, mluv o cítění
Pravé Zlato

Chceš to...dostaneš to... Co s tím teď budeš dělat?

Teď ty vypláchnutá, úder zdrcující,
Neber žádný recept beroucí platinu z tvého lesku
Líná hvězda v posteli, la di da, pěkně buržoazní
O můj sledovat tě tehdy
Než si uvědomíš, víš že se chystáme vyrovnat
Pasáci a práskači se ponoří do tvého bohatství
Jestli to nemůžeš zničit, Bojuj k tomu si to užij
Pravé Zlato

(Translate © 2007 Johy)
© 1999-2022 Romanduran | Duranduran.cz | Facebook | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0023s | ↑↑ Top