Duran Duran Forever · http://www.duranduran.cz/

Sympathy For The Devil

Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for long long years
Stolen many a man's soul and faith
I was around when Jesus Christ had
His moment of doubt and pain
I made damn sure that Pilate
washed his hands and sealed his fate

Pleased to meet you
Hope you guessed my name
But what's puzzling you is the nature of my game

I watched with glee
While your kings and queens
Fought for ten decades for the Gods they made
I shouted out "Who killed the Kennedys?"
When after all it was you and me
Let me please introduce my self
I'm a man of wealth and taste
I lay traps for troubadors
Who get killed before they reach Bombay

Pleased to meet you
Hope you guessed my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game
Just as every cop is a criminal
And all sinners, Saints
As heads is tails,
Just call me Lucifer
'Cause I'm in need of some restraint
So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy
Have some taste
Or I'll lay your soul to waste

Please to meet you
Hope you guessed my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game

(Jagger/Richards)

Porozumění pro ďábla

Dovolte mi, abych se představil
Jsem sluha blahobytu a pokušení
Byl jsem vám nablízku po mnoho a mnoho let
Kradl jsem mnohým duše a víru
A byl jsem poblíž, když Ježíš Kristus
Měl svou chvíli pochyb a bolesti
Přivedl jsem k zatracení Piláta
Který si umyl ruce a zpečetil jeho osud

Velice mě těší
Doufám, že už tušíš, jaké mám jméno
Ale v tvém zmatení je síla mé hry

Sledoval jsem s nelíčenou rozkoší
Jak se vaši králové a královny
Po deset dekád zabíjejí pro bohy, které sami stvořili
Volal jsem,„Kdo zabil Kennedyho?“
Když jsi to konec konců byl ty i já
Dovolte mi, abych se představil
Jsem sluha blahobytu a pokušení
A já kladl pasti pro trubadůry
Co byli zabiti dřív, než se dostali do Bombaje

Velice mě těší
Doufám, že už tušíš, jaké mám jméno
Ale v tvém zmatení
Je síla mé hry
Jestli je každý policajt kriminálník
A všichni hříšníci svatí
Pak i hlava je orel
Právě mi volal Lucifer
Prý mě potřebuje na nějakou kontrolu
Tak když se potkáme
Měj trochu laskavosti
Měj trochu pochopení
a trochu chuti
Nebo zpustoším tvoji duši

Velice mě těší
Doufám, že už tušíš, jaké mám jméno
Ale v tvém zmatení
Je síla mé hry

(Translate © George van de Brouk)
© 1999-2023 Romanduran | Duranduran.cz | Instagram | Code by katemihalikova.cz | Generated: 0.0023s | ↑↑ Top